COD2

Návod

Návod ako prejsť hru

Takže tu sa dozviete ako prejsť hru.
Ruská kampaň

A. The Winter War


1. Red Army Training
 • Choď k stolu pri komisárovi Letlevovi.
 • Choď do skladu a získaj pištoľ a pušku.
 • Hlás sa u komisára Letleva.
 • Streľ do dvoch medvedíkov.
 • Rozstrieľaj taniere a fľaše.
 • V priebehu 15 sekúnd traf toľko heliem, koľko dokážeš.
 • Udri pažbou svojej zbrane figurínu.
 • Hoď zemiaky do označených cieľov.
 • Nasleduj komisára.
Vyjdite z nákladiaku a choďte k stolu, z ktorého si vaši spolubojovníci poberú zbrane a na vás už nezostane. Veliteľ vás pošle po zbrane do skladu, tak choďte do budovy naľavo. Tam si zo stolíka vezmite zbrane (F) a vráťte sa za Letlevom. Na úvod cvičenia v streľbe trafte dvoch medvedíkov na stĺpe neďaleko vás. Potom už máte klasickejší tréning, tak strieľajte na taniere a fľaše naukladané na lúke pred vami. Potom vám prikáže preukázať svoju presnosť na čas a máte strieľať v priebehu pätnástich sekúnd do naskladaných helmíc. Sú vo väčšej vzdialenosti, tak si môžete prepnúť na lepšie mierenie (pravé tlačidlo myši). Je jedno, koľko ich trafíte. Potom udrite pažbou figurínu pár krokov od vás (shift). Teraz si máte precvičiť hod granátom, no keďže sú granáty drahé, budete hádzať zemiakmi. Postavte sa ku krabiciam so zemiakmi a hádžte ich (G) do označených oblastí (vaňa pred vami, dvere naľavo a horné okno). Keď sa trafíte do všetkých troch, pribehne vojak oznámiť, že zajali nepriateľa. Choďte za Letlevom do budovy s väzňom. Ten vám prezradí, že sa blížia nemecké jednotky.

 • Dostaň sa do zbrojnice.
 • Vezmi si samopal a trieštivé aj dymové granáty.
 • Vylez po rebríku.
 • Použi dymový granát, aby si sa dostal bezpečne cez ulicu.
 • Počkaj, kým dym zahalí ulicu.
Máte sa dostať do zbrojnice po výbavu. Bežte von so svojimi druhmi. Preskočte stenu v budove pred vami (space) a pri ďalšej prelezte dierou (C). Dorazíte k zákopom, tak do nich skočte a bežte ďalej. Jednu časť budete musieť podliezť (Ctrl), tak tak učiňte a pokračujte do budovy na konci zákopov. Tam si zo stola vezmite granáty a aj samopal (musíte ho vymeniť za vašu súčasnú zbraň (F), tak sa zbavte pištole. Potom vylezte hore po rebríku. Choďte k vojakovi. Hoďte na ulicu pred vami dymový granát (4) a počkajte. Keď dym zahalí oblasť pred vami, vojak usúdi, že už je to bezpečnejšie a vyrazí do budovy oproti. Nasledujte ho tam.

 • Umiestni výbušninu na pancierový voz.
Na druhej strane budovy vybehnite na ulicu, kde sa zbavte pár vojakov. Pokračujte nahor ulicou a zlikvidujte ďalších nepriateľov. Keď padnú, zbadáte za bránou cieľové vozidlo. Musíte si to k nemu obísť, tak nasledujte vašich za roh budovy. V rozborenej budove naľavo na vás čaká pár Nemcov. Pobite ich a vstúpte do nej. V budove za ňou na vás čakajú ďalší za oknami. Za touto budovou je pár ďalších, ktorí sa skrývajú za vrecami s pieskom. Môžete im tam hodiť granát, alebo odstreliť sudy za nimi, čo tiež spôsobí explóziu. Po chvíli už dorazíte na dvor s obrneným vozidlom. Pobite z diaľky pár vojakov na dvore. Keď sa priblížite, ďalší vyskočia z domu napravo. Keď všetkých pobijete, už len pokojne dobehnite k vozidlu a na jeho prednú časť umiestnite výbušninu. Stiahnite sa z dosahu explózie a už si len počkajte na záverečnú reč Letleva po výbuchu vozidla.2. Demolition

 • Dostaň sa k obrannej línii na Solechnayovej ulici.
Vybehnite na chodbu a za rohom sa pripravte na pár nepriateľov. Zbavte sa ich a prejdite do haly, kde sú nepriatelia. Tí sa však odtiaľ stiahnu do budovy oproti, pretože vám dorazia posily. Spoza okien likvidujte nepriateľov na dvore pred budovou. Keď ich tam dosť padne, tak sa presuňte k múriku a likvidujte nepriateľov za oknami a tých, čo sa pokúšajú dosť von k vám. Keď ich príval trochu ustane, vstúpte do budovy, z ľavej strany. V miestnosti napravo sú ešte ďalší vojaci a možno aj na chodbe pri vás, tak sa ich zbavte. Cez diery v zadnej stene prejdite do zadnej časti budovy. Z okna sa môžete pozrieť ďalekohľadom na tanky v diaľke. Choďte naľavo a dolu schodmi. Tam vstúpte do zákopov, zohnite sa a pokračujte nimi. Dorazíte k vojakovi, ktorý vás varuje pred prichádzajúcimi tankami, tak len zostaňte zohnutý a počkajte si, kým prejdú ponad vás. Pokračujte zákopom až na koniec a vstúpte do budovy.

 • Odraz útok Nemcov.
Po vstupe vás informujú, že sa blíži nemecký útok. Vybehnite hore schodmi a postavte sa k oknu naľavo, alebo napravo. Máte tu aj sniperku, ak jej pri obrane dávate prednosť. Len si počkajte a keď prebehne vlna Nemcov, tak ich spolu s vašimi likvidujte, pokým sa nedajú na ústup.

 • Vyčisti opačnú stranu oblasti od Nemcov.
Vybehnite z budovy, prejdite zákopom naľavo a zájdite až k otvorenému priestranstvu za budovou. Dobehnite k múriku a likvidujte odtiaľ Nemcov. Dostaňte sa na pravú stranu, kde je múr. Popri ňom sa celkom bezpečne presuňte na opačnú stranu, smerom k Nemcom. Na konci vstúpte popri múre opäť na dvor k vojakom a stále sa držiac zadného múru pri budove sa dostaňte až k nej, odkiaľ už môžete kosiť vojakov ukrytých pred ňou. To už dorazia aj vaši, tak ich postrieľajte a spoločne vstúpte do budovy. Čím skôr vstúpte prvým oknom pri vás do budovy, aby ste mohli likvidovať aj odpor za oknami. Vnútri prejdite dverami napravo a pokračujte do zadnej časti, kde zlikvidujte posledných vojakov.

 • Hlás sa u poručíka Leonova.
 • Získaj výbušniny od technika.
 • Umiestni tri výbušniny do budovy.
 • Dostaň sa do bezpečnej vzdialenosti.
Vráťte sa do prednej časti budovy a vybehnite hore schodmi. Tam je Leonov. Za dverami sa zabarikádovali poslední nepriatelia. Treba ich odpáliť. Zbehnite dole schodmi a oslovte technika, ktorý vám dá výbušniny. Umiestnite ich na tri označené miesta. Jedno je na stĺpe naľavo od schodov nahor a zvyšné dve sú v zadnej časti budovy, na ľavej aj na pravej strane. Pozor, tam na vás budú strieľať cez dieru v podlahe vojaci, čo sa hore zabarikádovali. Keď umiestnite poslednú výbušninu, tak už len vybehnite s vašimi vojakmi von z budovy a v parku ďalej od nej. Napokon si už len odsledujte jej výbuch.
B. Not One Step Backwards!


1. Repairing the Wire
 • Oprav drôt poľného telefónu medzi hlavným stanom a stanovišťom na Solechnayovej ulici (6 pretrhnutí).
Prejdite k rohu ulice, kde prichádza zo susednej ulice paľba. Tam prebehnite do budovy oproti. Ak si počkáte, vaši hodia na ulicu dymový granát. V nej opravte prerušený kábel. V zadnej časti tejto rozborenej budovy sú nepriatelia, ktorých postrieľajte. Prebehnite popri kábli cez dieru v stene do budovy oproti (naľavo). Pozor na guľomet, ktorý stále pokrýva ulicu. Hneď pri vstupe je poškodený kábel, tak ho opravte. Vo vyššej časti budovy pobite nepriateľov. Cez dieru v stene napravo postrieľajte vojakov na ulici a skočte dole. Zahnite za roh a prebojujte sa na koniec tejto ulice. Trochu náročnejší boj. Nemci sú na konci ulice, tak používajte pušku a pomaly sa presúvajte poza predmety, za ktoré sa môžete kryť. Môžete si tiež pomôcť dymovými granátmi, aby ste sa ľahšie dostali do väčšej blízkosti nepriateľov. Za ich guľometom je pretrhnutý drôt, tak opravte aj toto tretie poškodenie. Prejdite potom do budovy napravo, ako vedie kábel. V nej sa zbavte posedných nepriateľov a prejdite do jej zadnej časti. Tam na vás čakajú vojaci v budove oproti. Zdola máte celkom dobré krytie, tak ich likvidujte. Vybehnite hore schodmi napravo a na nich opravte štvrté poškodenie kábla. Vybehnite ďalej, hore schodmi a zbavte sa tam pár vojakov. Opravte tu poškodený kábel neďaleko guľometu. Ten použite a likvidujte Nemcov na ulici pod vami, pokým tam nenabehnú vaši vojaci. Potom sa otočte a prejdite na tomto podlaží ďalej. Za stenou prejdite po doskách do časti oproti, kde je to opäť plné nepriateľov. Zbavte sa ich a zbehnite dole schodmi. Prebehnite kúsok oproti, popri kábli, tam skočte dole po rozbitých schodoch a opravte poslednú poškodenú časť kábla.

 • Použi poľný telefón a obnov spojenie s veliteľstvom.
 • Vezmi si výbušniny.
 • Nájdi a vyraď s výbušninami tri tanky Panzer II.
Dole sa už len prebojujte popri kábli až k telefónu, ktorým sa spojte s veliteľstvom. Objavili sa tanky, takže ich musíte zničiť. Vezmite si výbušniny z poličky naľavo od telefónu. Vybehnite hore schodmi na chodbe naľavo. Hore sa prebojujte na druhú stranu k oknám, za ktorými na ulici pod vami sa objaví tank a hromada vojakov. Môžete použiť guľomet v okne, aby ste ich značne preriedili. Tiež môžete vybehnúť o poschodie vyššie a odtiaľ likvidovať z lepšieho výhľadu zvyšných Nemcov. Potom skočte na ulicu dierou v stene naľavo od guľometu. Tam len dobehnite k tanku, umiestnite naň výbušninu a stiahnite sa. (po jeho odpálení som si všimol vychvaľovanú umelú inteligenciu. Rusi hodili do tanku granát, postavili sa tesne k nemu a začali si ohrievať ruky, aby ich následne zabil výbuch ich vlastného granátu). Potom pokračujte ulicou a zahnite do ulice napravo. Tam vstúpte do dverí napravo a pobite v budove Nemcov, ktorí tam vbehli. Z horného poschodia môžete odstrániť ďalších na ulici, kde už bojujú vaši. Prejdite ulicou na križovatku a zahnite doľava. Tam sa kryte, kde sa dá a bežte ulicou k tankom. Ste v podstate na začiatku levelu. Prebehnite zborenou budovou napravo na ulicu za ňou a tam umiestnite výbušniny na prechádzajúci tank. Stiahnite sa a keď vybuchne, vráťte sa pred zničenú budovu a pridajte sa k vašim, ktorí sa snažia prebojovať ulicou, na konci ktorej je hromada Nemcov. Pomôžte im a držte sa pri pravej stene. Za pravým rohom je totiž tank, tak by ste mu na opačnej strane mohli prísť pod ranu. Keď pobijete väčšinu nepriateľov pred vami, vybehnite za roh a bežte rovno k tanku, na ktorý umiestnite výbušniny. Potom už len prebehnite s vašimi ďalej ulicou.2. Railroad Station no. 1
 • Spoj sa s druhou jednotkou pri vlakovej stanici.
Zohnite sa, vlezte do potrubia a pokračujte ním. Cez diery môžete likvidovať nepriateľov v okolí. Na prvom rázcestí sa dajte doľava, na druhom doprava. Tu vám cez dieru pred koncom vhodia granát, tak si zacúvajte a nechajte ho bezpečne vybuchnúť. Prejdite až na koniec a vylezte von. V hale pod vami sú už vaši vojaci, tak len zbehnite dole schodmi a pridajte sa k nim.

 • Obsaď nepriateľské veliteľstvo v budove stanice.
Prebehnite zákopom na jeho koniec, na pravú stranu a tam sa poza vlaky dostanete pekne a bezpečne až k budove. Zboku zlikvidujte nepriateľov pred ňou a zaútočte potom na samotnú budovu. Bežte popred okná a likvidujte nepriateľov v miestnostiach. Keď je čisto, vybehnite hore schodmi a pobite posledných.

 • Obráň budovu stanice.
 • Použi svoje výbušniny na zničenie nepriateľského tanku.
Obsadili ste síce budovu, no Nemci ju chcú naspäť. Zbehnite dole schodmi a prebehnite na opačnú stranu budovy. Pripravte si samopal a likvidujte všetkých, ktorí vstúpia do budovy. Po chvíli boja sa stiahnu a vaši vám nariadia zničiť nepriateľský tank, ktorý sa práve objavil. Pri tanku je aj hromada nepriateľov. Môžete vybehnúť von a z ľavej strany sa k nim priblížiť a tak ich likvidovať, alebo môžete vybehnúť opäť na poschodie a likvidovať ich cez okná. Nech sa ich zbavíte ako chcete, aj tak napokon choďte pred budovu, na druhej strane ako je tank a smerujte k nemu. Choďte k budove naľavo pri tanku, aby ste boli krytý. Pri nej napokon už len vybehnite za roh a umiestnite na tank výbušninu. Stiahnite sa a počkajte na explóziu. Potom vbehnite s vašimi do budovy pri tanku. Vyčistite ju od nepriateľov. Bežte v nej napravo za vozeň, ktorý vám poskytne dostatočné krytie.

 • Eliminuj pozíciu nepriateľského guľometného hniezda (C).
Vyjdite na druhej strane von. Tu získate viacero úloh, takže postupne. Bežte vpred, na opačnú stranu priestranstva pred vami. Na konci je guľometné hniezdo. Kryte sa za zničený transportér a za skalu, spoza ktorej strieľajte po vojakoch pri guľomete, alebo im tam hoďte granát. Keď guľometné hniezdo obsadíte, vráťte sa naspäť k budove, z ktorej ste pred chvíľou vyšli.

 • Eliminuj prednú nepriateľskú pozíciu (B).
 • Vyčisti podozrivú, nepriateľskú, zásobovaciu skládku (A).
 • Pridaj sa k svojim druhom.
Pri budove, pred ktorou ste predtým zničili tank, choďte doľava a likvidujte vojakov za múrikom. Keď padnú, tak prejdite ďalej. Pozor, budú po vás páliť aj z budovy pri vás. Prejdite popri nej a likvidujte vojakov za ňou a po celom okolí. Nie je ich veľa, akurát vzadu majú guľomet a zákop, takže si nájdite niečo, za čo sa budete kryť a postupne ich likvidujte. Keď si zabezpečíte okolie, tak už len vstúpte do budovy, vybehnite hore schodmi a zlikvidujte zvyšok nepriateľov na poschodí. Keď všetci padnú, vráťte sa dole, vyjdite z budovy a choďte napravo, k vašim spolubojovníkom, ktorí sa kryjú za prevrátený vagón pri budove.
C. Fortress Stalingrad


1. Downtown Assault
 • Znovu získaj tri obytné budovy.
 • Nájdi výbušniny.
 • Znič výbušninou tank Panzer II.
Prebojujte sa ulicou vpred. Pozor najmä na guľomet pred vami a na vrchu budovy napravo. Keď sa zbavíte vojakov, vstúpte do tej budovy napravo a vybehnite úplne hore. Pobite zvyšok nemeckého osadenstva. Tým ste získali prvú budovu. Pod vami sa objaví tank, takže zbehnite opäť dole schodmi a kryjúc sa za objekty na ulici prebehnite do budovy oproti vám. V jej zadnej miestnosti si vezmite zo zeme výbušniny. Choďte k oknu a postrieľajte nepriateľov pri tanku. Potom vyskočte oknom von, umiestnite výbušninu na tank a stiahnite sa naspäť do budovy, z ktorej ste vyskočili. Vaši v nej otvoria zadné dvere, pri miestnosti, v ktorej ste vzali granáty, tak tadiaľ prejdite. Prebehnite na koniec tejto časti budovy a tam, v poslednej miestnosti vyskočte z okna na ulicu. Prebehnite po ľavej strane k budove oproti, z ktorej po vás pália. Ak máte problémy, môžete použiť na ulici dymový granát. Pri budove cez dieru v stene postrieľajte vojakov vnútri a vstúpte. Vybehnite hore schodmi a tam pobite ďalších nepriateľov. Tým ste obsadili tretiu budovu.

 • Pomôž svojim druhom zničiť muničný sklad.
Prebehnite do susednej miestnosti a tam sa chopte guľometu pri okne. Zlikvidujte pár nepriateľov v budove napravo a potom sa sústreďte na budovu naľavo. Tam likvidujte nepriateľov v oknách a dole pri dverách, pokým tam vaši nevbehnú a neumiestnia výbušniny. Nasleduje pár výbuchov, ktoré zničia budovu. Potom prichádza tank, takže sa stiahnite od okna.

 • Znič výbušninou aj druhý tank.
 • Postupuj na radnicu.
Po chvíli tank rozstrelí stenu pri okne, tak dierou, ktorá po zásahu v stene zostane, vyskočte na ulicu. Na ulici choďte vpred, za zničený nákladiak. Tam môžete ísť doprava, popri stene a oproti tanku, alebo ísť rovno na koniec ulice a až tam, popri nepriateľoch zahnúť a prenasledovať tank, alebo len tak pobiehať, kým k vám tank nedorazí. Potom naň umiestnite výbušninu a stiahnite sa od neho, kým vybuchne. Po zničení tanku sa postarajte o zvyšných nepriateľov a postupujte doprava. Tam prejdite bránou za múr, bočnou uličkou do budovy a v nej hore schodmi.2. Stalingrad City Hall
 • Dostaň sa do radnice.
Prebehnite dvorom pred vami, k rozbúranému múru. Pobite spoza neho vojakov na ulici. Potom sa dostanete na ulicu preskočením múru a pokračujte po nej stále vpred. Je však plná nepriateľov. So samopalom v ruke bežte na vyvýšenú plochu naľavo, pobite tam pár vojakov a stiahnite sa tam do bočnej uličky. Odtiaľ máte dobrý prehľad o zvyšku ulice, môžete sa kryť za budovu a ani k vám z väčšej vzdialenosti nedohodia granáty, ktoré sa skotúľajú z kopca. Vyčistite si to obďaleč pri betónových kvádroch. Presuňte sa k nim a od nich opäť doľava a tam do budovy. Námestie napravo, oproti tejto budove zatiaľ ignorujte. Vybehnite schodmi na poschodie a tam z okna môžete pekne ostreľovať vojakov oproti. Keď sa ich zbavíte, alebo aspoň väčšiny, vybehnite z budovy a obsaďte to námestie. Pri budove, na pozícii, ktorú pred chvíľou držali Nemci, choďte doľava na susednú ulicu. Ňou sa prebojujte na koniec a napravo pobite obrancov budovy. Pozor, na guľomet. Keď padnú, prejdite do budovy, umiestnite na dvere výbušninu, stiahnite sa a keď dvere vybuchnú, prejdite nimi aj so svojimi druhmi.3. Comrade Sniper
 • Zabezpeč západné krídlo radnice.
 • Vezmi si sniperku.
 • Zabi nepriateľského ostreľovača.
Prebojujte sa pár miestnosťami, v ktorých čakajú nepriatelia. Jednoducho štýlom Rambo so samopalom v rukách. Vybehnite hore schodmi a dierou v podlahe zoskočte k vašim. Dole zabije nepriateľský sniper jedného z vašich. Vezmite si zo zeme ostreľovačku a počkajte. Jeden váš vojak vystrčí helmu, aby ste mohli určiť jeho pozíciu. Keď vystrelí, tak ho máte. Vaši vám povedia, kde je, tak dávajte pozor. Zamerajte ho (samozrejme pravé tlačidlo myši na priblíženie) a keď ho budete mať na muške, tak zadržte dych (Shift), aby sa vám netriasla zbraň a zastreľte ho. Nechajte si sniperku. Vylezte hore rebríkom a prejdite do susednej časti. Tam opäť uchopte samopal a prebojujte sa do dolnej časti, kde zlikvidujte posledných nepriateľov.

 • Odraz štyri vlny nepriateľského útoku.
Vybehnite na poschodie, postavte sa k oknu, vyberte sniperku a pripravte sa. O chvíľu sa vyroja nepriateľskí útočníci. Nemusíte sa snažiť dostať všetkých, sú tu aj vaši spolubojovníci, no nemali by ste ani zaháľať. Občas sa v budovách za bojovým priestorom, oproti vám objavia v oknách guľometčíci. Vaši vás o nich vždy informujú. Na tých sa zameriavajte prednostne. Taktiež pozor na vojakov pod vami, ktorí nesú guľomety, sú potom dosť nepríjemní. Keď zlikvidujete prvé tri vlny útočníkov, so štvrtou dorazí aj obrnené vozidlo. Taktiež nepriatelia prenikli do budovy, takže vás budú ohrozovať aj tu. Ak nie ste na poschodí, tak tam vybehnite a vezmite si zo zeme bazuku. Choďte s ňou k oknu a odpáľte obrnené vozidlo. Potom už len likvidujte zvyšných nepriateľov, kým nebude koniec.

Britská kampaň

A. The Battle of El Alamein


1. The Diversionary Raid
 • Neutralizuj tri nepriateľské centrá.
Zastreľte pár vojakov pod sebou a obsaďte toto prvé stanovisko. Potom pokračujte zákopom ďalej a likvidujte ďalších nepriateľov. Nič zložité, čakajú vás za sudmi a krabicami a niekoľkí sú aj na zemi nad vami, tak buďte pripravený aj na streľbu zhora. Pokračujte k bunkru, ktorý tiež môžete vyčistiť. Neďaleko neho je druhé stanovisko, ktoré vyčistite od vojakov. Pokračujte ďalej zákopom. Napravo pozor na vojaka v bunkri. Na konci zákopu, keď už vychádza cesta na povrch je napravo vstup do ďalšieho bunkra. Vstúpte doň a vylezte po rebríku hore. Pozor, tam čakajú nepriatelia a môžu vás aj počastovať granátmi. Keď vyleziete, zbavte sa ich a tým ste vyčistili tretie stanovisko. (Môžete ich tiež postrieľať zvonku, spoza ostnatého drôtu).

 • Stretni sa s kapitánom Priceom pri sklade.
Vráťte sa cez bunker opäť do zákopu a vracajte sa ním naspäť, odkiaľ ste prišli. Pri prvej príležitosti zahnite doľava, cesta je tam už voľná. Prebojujte sa k bunkru a tam vyjdite von zo zákopu. Zbehnite dole, kde pobite ďalších nepriateľov. Vbehnite tam do tohto malého tábora, kde sa stretnete s kapitánom.

 • Znič tri zásoby zbraní.
 • Znič päť barelov s palivom.
 • Nájdi v nepriateľskom bunkri dokumenty.
 • Stretni sa s kapitánom Priceom na zhromaždišti.
Tu je len neprestajná prestrelka v tomto tábore. Najprv pobite väčšinu nepriateľov a popri tom streľte aj do barelov, ktoré sú tu v tábore naskladané. Stačí jedna guľka a vybuchnú. Potom vbehnite do každého z troch podzemných skladov a v každom umiestnite na krabicu so zbraňami výbušninu a rýchlo sa stiahnite. Tým zničíte aj zbrane, aj celé sklady. Potom choďte na západnú stranu tohto tábora. Tam sa už presunuli vaši k dverám do bunkra. Jeden z vašich na ne umiestni výbušninu a keď ju odpáli, tak vrazte dovnútra. So samopalom v úzkych chodbách nebudete mať problém, tak sa prebojujte na koniec bunkra, tam zo stola vezmite dokumenty a vráťte sa opäť von. Vonku už len dobehnite za kapitánom Priceom.2. Holding the Line
 • Obráň južnú stranu mesta.
 • Obráň západnú stranu mesta.
 • Obráň juhozápadnú stranu mesta.
 • Obráň severnú stranu mesta.
Len čo zastane nákladiak, vystúpte a bežte popri svojich spolubojovníkoch k zákopu, pri ktorom sa chyťte guľometu. S ním likvidujte všetkých nepriateľov prichádzajúcich z južnej strany, zo strany, z ktorej ste prišli aj vy. Sústreďte sa hlavne na obrnené transportéry, ktoré občas dovezú pár nepriateľov bližšie k vám. Inak len likvidujte prichádzajúcich pešiakov. Potom máte brániť západnú stranu mesta, tak sa otočte a bežte vpred. Neďaleko použite delo. Je pomalé a dlho nabíja, no je to predsa len delo a spôsobí dosť škôd. S ním likvidujte nepriateľov západnej a o chvíľu aj na juhozápadnej strane. Neskôr vám opäť zahlásia, že sa nepriateľ blíži zo severnej strany. Opustite teda delo a bežte na sever, kde sa chopte guľometu a koste ním prichádzajúcich, nepriateľských pešiakov.

 • Nájdi si výhodnejšiu pozíciu na streche.
 • Obráň južnú stranu mesta za pomoci artilérie.
 • Obráň juhozápadnú stranu mesta za pomoci artilérie.
 • Obráň severnú stranu mesta za pomoci artilérie.
Napriek tomu, že ešte môže žiť pár z prichádzajúcich nepriateľov, dostanete po krátkom rozhovore príkaz presunúť sa na strechu neďalekej budovy. Len sa otočte a oproti vám je otvorená budova, do ktorej vbehne ďalší váš vojak. Vstúpte do nej a vylezte rebríkom na strechu. Rozhliadnite sa na južnú stranu za pomoci ďalekohľadu (B). Ignorujte vojakov a zamerajte sa len na nepriateľské tanky. Keď ich zbadáte, tak ich sledujte a keď sa zastavia, tak označte ich pozíciu pre artilériu (F). Delostrelectvo ich zničí. Označte oba a presuňte sa na západnú stranu, kde označte ďalšie dva tanky. Občas sa pri vás môže objaviť nejaký ten nepriateľský vojak, no vaši by si s nimi mali poradiť aj bez vašej asistencie. Napokon sa otočte na severnú stranu a označte pozície posledných troch tankov. Keď ich delostrelectvo zničí, už si len počkajte, kým dorazia vaše posily.3. Operation Supercharge
 • Pomôž britským jednotkám preraziť líniu na El Alamein.
 • Nasleduj tank cez údolie.
 • Eliminuj posádku pri piatich protileteckých delách Flak 88.
Postupujte vpred a kryte sa za tankom. Nedotýkajte sa ho, inak zastaví. Keď dorazíte k zákopom, vstúpte s vašimi do tunela za nimi. Prebojujte sa tunelom na druhú stranu. Tam choďte doprava, kde sa opäť kryte za tankom. Postupujte popri ňom, až kým tank dorazí ku kopcu. Tam tank pôjde doľava, za ostnatý drôt. Vy choďte doprava a skočte do zákopu. Prebojujte sa ním na koniec a tam zahnite doprava, do bunkra. Pred schodami je za okienkom vojak. Môžete ho zastreliť cez okno, alebo streliť do sudov, ktoré vybuchnú. Vstúpte do bunkra, zlezte dole rebríkom a prebojujte sa ním a tunelom za ním von, do zákopu. Neďaleko vás je prvé delo, pri ktorom zlikvidujte vojakov. Pokračujte zákopom ďalej, cez bunker a ďalší zákop do ďalšieho bunkra, v ktorom je druhé delo. Vojakov pri ňom môžete dostať všetkých naraz granátom, alebo ich kľudne postrieľajte. Prebehnite týmto bunkrom a tunelom za ním na ďalšie otvorené priestranstvo. To prekonáte opäť pomocou tanku. Kryte sa za ním a postupujte vpred. Tank vám zničia, ale hneď sa objaví ďalší, tak ho sledujte smerom napravo a na konci skočte do zákopu. Prebojujte sa ním ďalej. Zahnite dvakrát doľava a raz doprava. Na konci vyskočte zo zákopu a prebehnite krátkym úsekom do zákopu obďaleč. V ňom prejdite krátky úsek a zlikvidujte posádku štvrtého dela. Pokračujte zákopom ďalej a na jeho konci je posledné delo, tak pobite všetkých nepriateľov pri ňom.

 • Vyčisti nepriateľské baráky.
 • Obsaď nepriateľskú komunikačnú základňu.
 • Nájdi v budove rádio.
Po zlikvidovaní posádky piateho dela sa vráťte trochu naspäť, k vašim vojakom. Kapitán umiestni na dvere nálož a následný výbuch ich zničí. Vstúpte dovnútra a pobite pár vojakov, ktorí dole na vás čakajú. Prejdite tunelom a na jeho konci ostreľovačkou zlikvidujte vojakov na budovách pred vami. Potom s vašimi za podpory tankov prebehnite k budovám a pobite nepriateľov. Vstúpte do poslednej budovy a zlikvidujte jej posádku. Keď základňu obsadíte, dostanete rozkaz nájsť rádio, tak len vstúpte do bočnej miestnosti v tejto budove a použite rádio.4. The End of the Beginning
 • Eliminuj štyri námorné posádky Nemcov v dokoch.
Nechajte sa len doviezť do mesta. Vystúpte z nákladiaku. Rovno pred vami je pár Nemcov pri guľometnom hniezde, no nedostanete sa k nim priamo, kvôli zátarasám. Takže choďte doprava a na rohu ulice zlikvidujte skupinu nepriateľov kryjúcu sa za vrecia piesku a sudy. Obsaďte ich pozíciu a prestrieľajte sa ďalej až ku guľometu, ktorý vás ohrozoval predtým. Tam si zabezpečte oblasť a vstúpte do otvorenej budovy. Prejdite ňou a vyjdite na druhej strane. Pozor, čakajú vás tam nepriatelia a zrejme vám aj hodia pár granátov do dverí. Zbavte sa ich a prejdite ďalej, na pobrežie. Tu uvidíte neďaleko od seba všetky štyri delá. Zaujmite vhodnú pozíciu a likvidujte vojakov na pobreží. Pozor na pár vojakov, ktorý sú na budovách. Postupne všetkých zlikvidujte.

 • Daj signál flotile z rádia komunikačnej stanice.
Keď padnú vojaci pri delách, prebojujte sa na koniec pláže (ktorú chránia pri vode silové polia). V múre na konci je dvojo vchodov. Lepšie je vojsť zrejme tým napravo, aby ste boli trochu krytý za budovami. Pobite vojakov pri vás a na komunikačnej budove. Najmä guľometčíka na streche. Potom do budovy vstúpte, vybehnite na poschodie a na balkóne použite rádio. Vaša flotila zbombarduje lode v prístave.

 • Prehľadaj veliteľstvo kvôli dokumentom.
 • Presuň sa do dokov, kvôli hláseniu pre kapitána Pricea.
Vyjdite z budovy a bežte s vašimi vojakmi k otvorenej bráne. Spoza ulice po vás pália dvaja Nemci, tak sa ich môžete zbaviť puškou. Prejdite bránou a zadnou uličkou k budove, ktorú otvorí jeden z vašich. Toho hneď rozstrieľajú. Neváhajte a hoďte im dnu granát, aby ste zabili guľometčíka. Po výbuchu hneď nabehnite dnu. Vyjdite do uličky za budovou a prejdite ňou do ďalšej budovy, z ktorej budete mať výhľad na dvoch guľometčíkov pod vami, ktorí doteraz pokrývali ulicu, popri ktorej ste šli. Zabite ich a aj ďalších nepriateľov na balkónoch a strechách budov dookola tohto námestíčka. Keď padnú, vyskočte dole a prejdite do budovy s nacistickými symbolmi. Vybehnite na poschodie, zabite štyroch Nemcov v miestnosti a vezmite si zo stola dokumenty. Vráťte sa von z budovy a použite guľomet na pár Nemcov, ktorí sa na ulici pokúsia o útok. Potom choďte vpred ulicou, ktorú pokrýva tento guľomet a vstúpte do brány naľavo. Prejdite uličkou a po chvíľke sa stretnete s vašimi. Vybehnite s nimi hore schodmi do budovy napravo a prejdite na pláž za kapitánom Priceom.
B. The Tank Squadrons


1. Crusader Charge
 • Nasleduj skupinu tankov na kopec.
 • Poraz prichádzajúce nepriateľské tanky.
Toto je jednoduchá misia. Najprv len prejdite malým mestečkom a sledujte svoje tanky. V meste sú nepriateľskí vojaci, po ktorých môžete strieľať, alebo ich zrážať, no môžete ich aj úplne ignorovať, neublížia vám. Keď dorazíte na kopec za mestom, tam vás začnú ostreľovať nepriateľské tanky. Majú väčší dostrel než vy, ale nie sú tak pohyblivé. Tak sa k nim priblížte a začnite ich likvidovať. Všetky sa vám zobrazia na mapke ako cieľové body, tak sa len medzi nimi preháňajte a likvidujte ich. Na jeden tank stačia približne tri rany. Úloha je splnená, keď zničíte všetky tanky.2. 88 Ridge
 • Dostaň sa na pozíciu protilietadlových diel.
 • Znič deväť protilietadlových diel Flak 88.
 • Znič pätnásť brániacich tankov Panzer II.
Na začiatok len sledujte skupinu tankov popri vašej línii bojujúcich tankov. Dorazíte na kopec, kde vás už začne ostreľovať pár tankov. Teraz už len postupujte na sever s vašou skupinou tankov a likvidujte všetky nepriateľské tanky a delá. Vojakov môžete ignorovať, tak ako v predošlom leveli, alebo sa na nich vybúriť. Tanky aj delá máte zobrazené na radare, tak sa len presúvajte z miesta na miesto a zanechávajte za sebou skazu.
C. Rommel´s Last Stand


1. Armoured Car Escape
 • Zadrž nemecký útok, kým dorazí brigáda z Toujane.
 • Prebojuj sa k obrnenému vozidlu a zaujmi strelcovo miesto.
 • Uteč z Toujane.
Bežte k oknu a vezmite do rúk guľomet. Likvidujte ním všetkých nepriateľských vojakov na ulici. Medzi zadanými úlohami sa vám percentuálne zobrazuje stav tejto úlohy. Chvíľu potom, ako ju máte splnenú na sto percent, dorazí obrnené vozidlo. Ihneď sa stiahnite od okna a počkajte si, kým vtrhnú nepriatelia k vám. Vyjdite otvorenými dverami a zbehnite dole schodmi. Vyjdite von a zahnite doprava. Prejdite uličkou na námestie, kde je obrnené vozidlo a hromada nepriateľov. Postupne ich likvidujte. Môžete vstúpiť do domu pri vás a prejdite ním priamo k vozidlu. Odtiaľ ľahšie dostanete vojaka na ňom. Pomôžte vašim prebojovať sa sem a spoločne obsadíte vozidlo. Nastúpte si. Vy máte na starosti delo, ktoré sa však pri častej streľbe prehrieva, tak si sledujte ukazovateľ napravo. Nemusíte sa o nič starať, kapitán riadi vozidlo. Len sa nechajte viezť a likvidujte všetkých nepriateľov naokolo. Prioritne sa zameriavajte na tých, ktorí majú bazuky. Vždy vás o ich prítomnosti vaši informujú. Taktiež môžete ničiť vozidlá. Keď dorazíte k tanku, tak si počkajte, kým ho vaši obídu a odzadu ho tiež môžete zničiť. Ak potrebujete, môžete si prepnúť (F) aj na vaše vlastné zbrane, ak sa vám s nimi lepšie mieri na bazukárov. Po čase jazdy vám vozidlo zničia, tak keď sa pozviechate, bežte s vašimi do bočnej uličky a hore schodmi. Tu sa k vám pridajú ďalší vaši vojaci, tak sa už len spoločnými silami prebojujte pár ulicami k nákladiaku na konci. Aj keď je tam dosť nepriateľov, netreba sa báť pár zásahov naviac, nanotechnológia vo vašom tele vás vylieči.2. Retaking Toujane
 • Lokalizuj nepriateľskú pozorovateľňu.
 • Obsaď nepriateľskú pozorovateľňu.
Len sa vezte vpred, kým nezničia váš tank. Pred vami je skupinka nepriateľov. Buď choďte rovno k nim, alebo si ich môžete obísť bočnou uličkou a dostať sa tak za nich. Zlikvidujte ich a choďte doprava. Pobite prvých pár nepriateľov a bežte ulicou vpred a hoďte granát do guľometného hniezda. Po výbuchu ho bežte obsadiť. Z ulice naľavo sa ozýva streľba. Nechoďte tam priamo, alebo obíďte si to sprava (sever) a dostanete sa neďaleko budovy, z ktorej po vás pália. Zbavte sa nepriateľov na budove, aj pod budovou. Potom sa k tej budove presuňte a vylezte hore rebríkom.

 • Eliminuj posádku štyroch protilietadlových diel Flak 88.
Prebehnite strechou na druhú stranu, kde už stoja vaši a zoskočte na voz pod vami a na ulicu. Otočte sa naľavo, preskočte múr a pokračujte s vašimi. Zbavte sa prvého odporu a prejdite k prvému delu. Využívajte bočné uličky, takže sa k nemu môžete dostať sprava aj zľava. Posádka dela nie je až taký problém, ako vojaci nad ním. Taktiež môžete vybehnúť k nim z ľavej strany a likvidovať ich, alebo ich ostreľovať s vašimi zospodu. Po obsadení oblasti s týmto delom vybehnite hore a prejdite do ďalšej oblasti. Poniže je tank. Kryte sa pri múriku a prebehnite dole na ulicu. Tam sa objavia vaše tanky, ktoré zničia ten nepriateľský. Tým je tu trochu bezpečnejšie. Prebojujte sa ďalej uličkami k zvyšným delám a zlikvidujte ich. Už vás nečaká nič zložitejšie, akurát stále na vás čakajú skupiny nepriateľských vojakov. Postupne ich likvidujte.

 • Obsaď mešitu.
 • Zoskupte sa na balkóne mešity.
Keď zlikvidujete posádku štvrtého dela, vašou novou úlohou je obsadiť mešitu v centre mesta. Zájdite k nej a puškou likvidujte nepriateľov na streche. Keď ich trochu preriedite, vybehnite k nim hore a dočistite to tam samopalom. Chopte sa guľometu a likvidujte ešte pár vojakov pod vami.3. Assault on Matmata
 • Preskúmaj Matmatskú cestu do Tunisu.
 • Vyčisti Matmatskú cestu do Tunisu.
Vezte sa, kým nepadnete do pasce. Spolu so svojimi zmätene pobehujte a likvidujte nepriateľov na strechách. Nedá sa to tu nejako rozumne zvládnuť, proste sa snažte prežiť, kým sa neuvoľní brána, ktorou utečte. V tejto časti zlikvidujte nepriateľov pred vami a naľavo. Naľavo sú dvaja aj na strechách. Prejdite do ulice naľavo a pokračujte ňou ďalej. Prebojujte sa cez pár nepriateľských skupín. Keď pobijete poslednú na rázcestí, dajte sa doľava. Môžete napravo zlikvidovať vojaka v guľometnom hniezde, ktorý vám bránil v postupe pravou ulicou, ale inak postupujte doľava. Vaši tam hodia dymový granát, tak ak ste rýchly, presuniete sa cez ulicu do domu oproti (najprv ale zabite puškou guľometčíka v jeho okne). Vybehnite hore schodmi a vstúpte doň. Odtiaľ môžete likvidovať nepriateľov na ulici, z ktorej ste prišli, aj na susednej ulici a guľomet príde k úžitku. Keď zabezpečíte túto oblasť, tak sa presuňte ďalej, za túto budovu a dočistite tam ulicu. Pokračujte ulicou ďalej a poniže sa objaví váš tank. Postupujte za ním, využívajúc ho ako štít a likvidujte vojakov v okolí. Ku koncu ulice vám tank zničia. Takže ďalej už postupujte sami.

 • Zajmi nepriateľské protiletecké delo v starej pevnosti.
 • Použi delo a zlikviduj leteckú podporu nepriateľov.
Prejdite na koniec ulice, kde vás ešte napadne posledná skupinka nepriateľov. Za bránou je už delo, pri ktorom je skupina vojakov. Pošlite im najprv dymový granát, potom trieštivý granát, nabehnite tam a zlikvidujte zvyšok. Potom sa na múroch okolo objavia ďalší nepriatelia, tak ich likvidujte, kým nedostanete rozkaz postarať sa o nepriateľské lietadlá. Použite teda delo a likvidujte prilietajúce lietadlá. Vždy majte zamerané to najväčšie, ktoré sa ako prvé priblíži. Keď zlikvidujete lietadlá, misia je úspešne splnená.
D. The Battle for Caen


1. Prisoners of War
 • Zabezpeč dedinu Beltot.
 • Zlikviduj dva nepriateľské teamy mínometčíkov.
Postupujte vpred do sadu, kryte sa za múrik a likvidujte nepriateľov, ktorí na vás vybehnú. Obďaleč je na poli poriadne hustá paľba, takže nepostupujte priamo, ale obíďte si to sprava, alebo zľava a keď takto vpadnete na nepriateľov zboku, tak sa stiahnu. Vbehnite za nimi do tej budovy. Kryte sa na druhej strane pri rozbúranej stene. Počkajte si, kým jeden z vašich vojakov nezlikvidujte guľometčíka granátom. Potom vybehnite na dvor a spoločne zlikvidujte nepriateľov na ňom. Keď je dvor čistý, vstúpte do budovy naľavo od tej, kde bol guľomet. Vybehnite na poschodie a z okna strieľajte nepriateľov za cestou. Keď sa vám to zdá dole trochu bezpečnejšie, tak zbehnite na prízemie a vyjdite von. Na ulici postupujte doprava a rovno. Vstúpte do prvého domu oproti vám, pobite nepriateľov v ňom a aj na malom, múrom ohraničenom dvore za ním, kde je druhý mínomet. Vráťte sa pred dom a prebojujte sa celou otvorenou oblasťou pred vami na západ. Tam pri stene postupujte na juh a na konci vstúpte do budovy na rohu. Za rohom je budova s nepriateľmi a pri nej aj guľometné hniezdo. Vybehnite na poschodie v budove, do ktorej ste vstúpili a zhora máte krásny výhľad na guľomet, tak sa zbavte jeho obsluhy. Vráťte sa dole a prebehnite s vašimi do tej budovy a obsaďte ju.

 • Nasleduj kapitána Pricea za budovu.
 • Privez naspäť nemecký nákladiak, aby ste mohli odviezť väzňov.
Price vyrazí dvere vedúce na dvor za budovou. Tam sa mu vzdajú dvaja Nemci a nájdete vašich zajatcov. Musíte priviezť nákladiak. Sledujte MacGregora, ktorý vám s tým má pomôcť a vracajte sa naspäť cez ruiny, ktorými ste prišli. Cestou vás napadne pár nepriateľov, ale nič náročného. Vráťte sa prakticky na začiatok levelu, kde nájdete nákladiak. MacGregor prevezme riadenie, tak vy si nastúpte dozadu. Cestou po vás bude strieľať pár Nemcov, tak im to môžete vrátiť, no inak ich môžete ignorovať. Vezmite si bazuku (dobre, Panzerschreck) a pripravte sa na prichádzajúci tank. Trikrát ho trafte, aby ste ho zničili. Keď vybuchne, už sa len pokojne nechajte doviezť k vašim.2. The Crossroads
 • Zabezpeč križovatky mesta pre prichádzajúci konvoj.
 • Nájdi protitankovú zbraň Panzerschreck a znič tank Tiger.
 • Vráť sa za kapitánom Priceom.
Vybehnite na ulicu a bežte k vašim. Prejdite kúsok vpred, keď sa na vás spustí paľba z konca ulice. Vbehnite do budovy napravo, zabite v nej zopár nepriateľov a prejdite ňou. Jej ďalší východ vedie opäť na ulice, ale o niečo ďalej. Vyjdite von a utekajte tentokrát na ľavú stranu. Tam sa schovajte za múr a prebojujte sa do rozbúraného domu. Z neho sa už dostanete zboku k domu, z ktorého po vás pálili na ulici. Keď sa priblížite k domu, objaví sa nepriateľský tank. Vbehnite do domu, prebojujte sa na poschodie a tam si vezmite bazuku. S ňou zničte dvoma výstrelmi tank. Vráťte sa do rozbúranej budovy, z ktorej ste prebehli do tohto domu, tam už čaká vaša jednotka. Preskočte stenu a presuňte sa. Na tomto priestranstve choďte hneď do budovy naľavo. Pobite v nej vojakov a vybehnite na poschodie. Z okna vyčistite dvor pod vami, vrátane guľometu. Potom vyjdite na tento dvor a choďte do budovy oproti. V nej tiež vybehnite na poschodie a z okna trochu prečistite ulicu za touto budovou. Keď pobijete väčšinu vojakov v dvoch domoch oproti, vybehnite na túto ulicu a spolu s kapitánom ňou pokračujte nahor. V polovici sa zastavte a skryte. Nad vami sa objaví obrnené vozidlo, tak si počkajte, kým ho bazukou nezničí jeden z vašich vojakov. Potom prejdite na koniec ulice a vbehnite do domu na jej konci. Z jeho okna zabíjajte nepriateľov na priestranstve za ním. Bojujte nejaký ten čas, kým neubránite križovatku.

 • Zabezpeč farmu.
 • Zabezpeč stodolu.
 • Znič rádiové vybavenie.
 • Odraz šesť vĺn nepriateľského útoku.
 • Eskortuj konvoj do bezpečia.
Po ubránení pozície sa vráťte s vašimi ulicou naspäť a naľavo k bráne ktorú Price vyrazí. Za ňou rovno vbehnite do budovy farmy a pozabíjajte v nej všetkých vojakov. Úsek je krátky, takže sa tam v pohode dostanete a vnútri už pomaly postupujte v bezpečí stien. Keď ju zabezpečíte, vybehnite na dvor a choďte k stodole. Obíďte si ju zozadu, čím sa vyhnete oknám s Nemcami a vstúpte. Zabite v nej všetkých nepriateľov a zničte v nej aj rádio. Teraz sa pripravte na obranu. Použite guľomet, buď tu pri vás, alebo na poschodí (ten mi sedel viac) a likvidujte všetkých nepriateľov, ktorí sa pokúsia dostať do stodoly. Takto ich ničte, kým nedorazí ich tank. Vtedy sa stiahnite od okna a počkajte si, kým ho vaši nezničia. Potom už len utekajte naspäť na križovatku, ktorú ste predtým bránili a sledujte prechádzajúci konvoj.3. "The Tiger"
 • Zabezpeč radnicu (A).
 • Zaber budovu pošty (B).
 • Zlikviduj obsluhu dela (C).
Bežte po ceste a obďaleč zahnite doprava. Váš tank bude zničený. Postrieľajte puškou pár nepriateľov v oknách budovy pred vami a potom nabehnite dovnútra a vyčistite budovu. Vráťte sa von a choďte ďalej k diere v múre a prejdite ňou. Bežte do budovy pred vami a aj ju vyčistite od nepriateľov. Prejdite na ulicu za ňou. Tu choďte doprava, k budove radnice. Je v nej dosť nepriateľov, takže si občas pomôžte granátom a samopalom vyčistite celú budovu. Keď radnicu zabezpečíte, vybehnite von a trochu si vyčistite strednú oblasť mesta. Z nej sa prebojujte napravo a vtrhnite do pošty, ktorú tiež vyčistite. Z rozvalín máte na poštu len kúsok, takže sa vyhnete obrancom v oknách a môžete ju čistiť vnútri so samopalom. Keď ju zabezpečíte, vybehnite za poštu a poza ňu a poza susedný dom prejdite až k delu, kde pobite nepriateľov.

 • Vyčisti oblasť kostola (D).
 • Zaber nemecké veliteľstvo (E).
Od dela bežte do budovy pred vami a zabezpečte ju. Je v nej len pár nepriateľov. Z nej budú vaši páliť na nepriateľov v kostole. Prebehnite teda ku kostolu, ktorý je hneď za touto budovou. Najprv behajte dookola a cez okná a dvere likvidujte nepriateľov. Potom vbehnite so samopalom do dverí a vyčistite zvyšok obrancov. Z kostola už len prebehnite cez ulicu, obsaďte malú budovu oproti a za ňou prejdite k nemeckému veliteľstvu. Jeho obsadením misia končí, takže si pokojne vyčistite okolie veliteľstva a keď je zabezpečené, tak nabehnite so samopalom dovnútra a pobite všetkých nepriateľov v budove.4. "The Brigade Box"
 • Presuň sa s kapitánom Priceom do bezpečnejšej lokácie.
 • Eliminuj dva nemecké teamy mínometčíkov.
Hneď na začiatku bežte s vašimi napravo do stodoly a pobite v nej nepriateľov. Kapitán rozhodne, že treba odstaviť mínomety, takže jeden z vašich vyrazí dvere a ostaní bežia von. Tak sa k nim pridajte a bežte napravo k budove, v ktorej sú nepriatelia. Zabezpečte ju a pokračujte ďalej k miestu vyznačenému na radare, kde zlikvidujte vojakov pri mínomete. Potom sa prebojujte oblasťou pred vami, cez zničené domy až do ulice za nimi. Nepriateľov je tu celkom hojne, ale nie je to nič zložité, pretože trosky vám poskytujú dostatok prvkov na krytie a pomáhajú vám aj vaši. Keď sa prebojujete na koniec tejto oblasti, tak na ulici je naľavo druhý mínomet. Pekne si z diaľky zlikvidujte všetkých vojakov pri ňom, prípadne im pošlite granát.

 • Zajmi nemecké poľné veliteľstvo.
 • Presuň sa za kapitánom Priceom do kuchyne.
Keď sú oba mínomety vyradené, vráťte sa s vašimi trochu naspäť zničenou oblasťou, ktorou ste prichádzali. Pri jednej budove vaši vyrazia dvere, tak ňou prejdite na dvor za ňou. V sade pred vami sa prestrieľajte cez nepriateľov až k múru, spoza ktorého váš postup brzdí guľomet. Keď ste pri múre, tak na vás nedostrelí. Preskočte dierou v múre a zozadu zlikvidujte guľometčíka. Ste na dvore pred nemeckým veliteľstvom, tak sa doň prebojujte. Nesnažte sa o čelný útok, ale hneď, ako prejdete za múr, utekajte doprava. Tam prejdite poza dva bočné domky až za veliteľstvo. Aj na dvore za ním je pár nepriateľov, ale zlikvidovať ich je už bežná prax. Zbavte sa ich a vstúpte zozadu do pivnice pod budovou. Aj tam sú samozrejme nepriatelia, tak ich vykúrte granátom. S vašimi vstúpte do pivnice a zlikvidujte nepriateľov v budove. Potom sa dostavte za kapitánom, ktorý sa spojí rádiom s velením.

 • Udrž nemecké veliteľstvo.
 • Zlikviduj tank Tiger.
 • Hlás sa u kapitána Pricea.
Teraz musíte udržať budovu pred náporom nepriateľov. Bežte pred budovu, chopte sa guľometu a likvidujte nepriateľov vybiehajúcich spoza múru. Po chvíli oblasť zaplní hustý dym, takže nebudete vidieť, na čo strieľate. Presuňte sa do domu a v ňom na východnú stranu k oknu, kde použite druhý guľomet, ktorým koste nepriateľov prichádzajúcich zboku. Zrejme sa vás snažia obísť, ako ste ich obišli vy. Likvidujte ich, kým sa neobjaví tank. Musíte ho zničiť. Máte výbušniny, takže netreba hľadať bazuku. Bežte za veliteľstvo a vonku bežte na východ a tam na konci na juh. V podstate tak, ako ste sem prišli, ak ste šli podľa mojich rád. Takto sa vyhnete hlavnému bojovému poľu. Aj tu sú pribiehajúci nepriatelia, ale nie až v takom množstve. Prebehnite k múru a preskočte poškodenú bránu. Za múrom už máte tank pekne na dohľad. Odporúčam hodiť k nemu dymový granát. Keď dym stúpne, prebehnite k tanku, umiestnite naň výbušninu a stiahnite sa. Po zničení tanku sa začnú útočníci sťahovať, takže sa vráťte naspäť na veliteľstvo a choďte na dvor za ním za kapitánom.

Americká kampaň

A. D - Day


1. The Battle of Pointe Du Hoc
 • Znič päť 15 mm diel pobrežnej artilérie.
 • Spoj sa so seržantom Randallom.
 • Spoj sa so svojou čatou na uzavretej ceste.
Len čo pristanete na pláži a vaši sa vyhrnú von, bežte s nimi. Keď sa pozviechate po výbuchu, tak bežte naľavo. Držte sa čo najbližšie pri stene, aby ste sa vyhli guľkám. Len čo sa dostanete k seržantovi, tak sa chyťte lana, pri ktorom stojí a vylezte po ňom hore. Keď vyleziete hore, bežte pár metrov vpred a hneď skočte do zákopu. Ignorujte v ňom cestu napravo aj naľavo, ale postupujte vpred. Na konci zákopu ste neďaleko bunkra, z ktorého po vás pália z guľometu. Hoďte von dymový granát a keď dym stúpne, vyskočte zo zákopu a bežte k bunkru. Zabite guľometčíka a z bunkru už len vyčistite jeho najbližšie okolie. Od bunkra choďte napravo k zničenému nákladiaku, kde už čaká pár vašich mužov. Počkajte si a o chvíľu vás napadne pár vojakov. Pália po vás z diaľky, z poľa, tak sa o nich postarajte. Keď padnú, bežte s vašimi k traktoru. Pri ňom vstúpte za múr a zlikvidujte nepriateľov na dvore, aj v domoch okolo. Vyčistite to tu celé. Vstúpte do posledného domu a vyčistite aj ten, vrátane poschodia. Vráťte sa dole a prejdite ním na druhú stranu a tam za múr do záhrady za domom. Je tu dosť múrikov, tak ich využite na krytie a postupne likvidujte nepriateľov. Prebojujte sa za múrik a až na cestu za nimi. Tam sa už zhromaždilo dosť vašich vojakov. Vy sa pridajte k seržantovi Randallovi, ktorý vás zavolá a bežte s ním cestou až na koniec, kde sú delá. Na moje prekvapenie tu nie sú žiadni nepriatelia. Seržant umiestni nálož na jedno delo naľavo, vy umiestnite nálože na zvyšné štyri delá. Keď ste hotoví, vráťte sa späť na cestu k vašim.

 • Zabezpeč tri bunkre v Pointe du Hoc.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na zhromaždišti.
Vráťte sa naspäť, cez záhradu a skupinu budov, cez ktoré ste prišli, až na bojové pole, na ktorom ste začínali. Cestou vás napadne zopár nepriateľov, tak buďte pripravený, ale oproti predošlej ceste je tu už len zanedbateľné minimum. Keď dorazíte na bojisko, tak postupujte s vašimi vpred, mierne napravo, až k zavretej bráne. Jeden váš vojak ju odpáli, tak ňou prejdite. Za bránou bežte naľavo do zákopov, tam zlikvidujte Nemcov a prebojujte sa k bunkru tu naľavo. Vyčistite ho od nepriateľov a zabezpečte. Prejdite pred bunker k delu a vpred do zákopu. Ísť priamo k druhému bunkru by bolo zbytočne riskantné, preto k nemu postupujte v zákope a likvidujte cestou nepriateľov. Bunker nie je ďaleko. Zabezpečte aj tento druhý bunker. Väčšina nepriateľov v okolí je už zabitá, tak postupujte k tretiemu bunkru, ktorý je kúsok od vás. Môžete ísť po povrchu, alebo tunelom z tohto bunkra. Obe cesty vás dovedú pred vchod do tretieho bunkra, pri ktorom je guľometčík za oknom. Buď mu tam hoďte trieštivý granát, alebo hoďte jednoduchšie na zem dymový granát a prebehnite. Pobite vojakov v bunkri a aj tých v jeho susednej časti, do ktorej sa tiež dostanete, ak pôjdete tunelom z druhého bunkra. Keď sú všetky tri zabezpečené, tak sa len vráťte za seržantom Randallom, ktorý vás čaká neďaleko druhého bunkra.2. Defending the Pointe
 • Ubráň južnú a západnú blokádu cesty.
 • Stiahni sa a obráň sad.
 • Stiahni sa ku guľometu na druhé poschodie a spusti kryciu paľbu.
Najprv sa chopte guľometu na blokáde a likvidujete prichádzajúcich nepriateľov, čo je celkom pohoda. Potom sa presuňte k susednej blokáde. Tam si musíte poradiť len s vlastnými zbraňami. Sem - tam niekoho zastreľte, ale celkovo nemusíte plytvať muníciou a väčšinou sa kryte, kým nedostanete rozkaz sa stiahnuť. Vtedy bežte s vašimi na sever a zaujmite pozíciu za múrikom v záhrade. Opäť sa kryte a občasne strieľajte. Tu sa už musíte viac presúvať, uhýbať guľkám, granátom, aj vojakom. Je to celkom husté a dosť dlhé. Keď si už Nemci začnú obiehať múriky zboku, dostanete príkaz kryť vašich guľometom. Takže sa stiahnite do budovy za sadom, v nej vybehnite na poschodie a chyťte sa guľometu pri okne. Nepriateľov je značná presila, takže ani pri guľomete nebudete úplne v bezpečí. Likvidujte útočníkov, pokým sa nepriblíži tank. Vtedy pustite guľomet a zbehnite dole schodmi.

 • Stiahni sa a obráň Pointe.
 • Obráň Pointe, kým nedorazia posily.
 • Umiestni zelenú dymovnicu pre označenie spojeneckej lokácie.
Dvere vyrazí Nemec, tak ho hneď zastreľte. Vybehnite na dvor, kde sú ďalší nepriatelia a prebojujte sa k budovám pred vami. Nepriateľov je tu dosť, takže využívajte okolie a budovy na krytie. Ani sa nesnažte nejako ich všetkých zdolať, ale snažte sa zbaviť len tých najdotieravejších a prebehnúť von na bojové pole. Tam bežte do zákopu k vašim vojakom. V zákope sa chopte guľometu a likvidujte ním nepriateľov. Po chvíli k vám dorazí tank, takže sa budete musieť stiahnuť aj z tejto pozície. Stiahnite sa do zákopov k druhému bunkru. Tam si nájdite vhodnú pozíciu, najlepšie v betónovom kruhu a odtiaľ likvidujte nepriateľov. Musíte sa udržať päť minút, než dorazia posily. Keď prejdú približne dve a pol minúty, musíte sa opäť stiahnuť, tak choďte k poslednému tretiemu bunkru. Vybehnite naň, kde ste krytý a likvidujte nepriateľov. Tesne pred uplynutím času máte umiestniť zelenú dymovnicu, aby ste dali signál posilám. Na jej umiestnenie je vyznačené miesto na streche bunkra, takže ak ste tam, tak ju len umiestnite bez zbytočného pohybu, ak ste na inej pozícii, tak sa tam premiestnite. Potom už len počkajte do konca a likvidujte občasne sa vyskytujúcich nepriateľov.3. The Silo
 • Podpor postup jednotiek do mesta.
 • Obsaď kamennú farmu na južnom konci mesta (A).
 • Vyčisti nemecké poľné veliteľstvo v panstve (F).
Postupujte s vašimi vojakmi pred mesto. Jeden z vašich rozloží guľomet a začne páliť po nepriateľoch. Vy použite svoju ostreľovačku a likvidujte ich tiež, no prednostne guľometčíkov. Pomaly postupujte vpred, kým sa vám nezmení rozkaz na obsadenie mesta (respektíve mnoho čiastkových rozkazov). Postupujte vpred zľava a pomôžte vašim vyčistiť ulicu. Oproti vám je farma, ktorá je jedným z bodov, ktoré treba obsadiť. Zastreľte nepriateľov v prvej miestnosti, alebo im tam hoďte granát a vbehnite dnu. Vaši vás budú nasledovať. Vyčistite budovu od nepriateľov a zabezpečte ju. Vybehnite na dvor za domom a vyčistite ho. Neďaleko od vás, naľavo je panstvo, v ktorom si spravili Nemci veliteľstvo. Predné okná majú dobre pokryté, takže máte výhodu, že prichádzate zboku. Odstreľte neďaleko vchodu dva barely s benzínom a po ich výbuchu využite trochu dymu na krytie (prípadne hoďte dymový granát) a prebehnite k vchodu. Hoďte dovnútra trieštivý granát, čím si vyčistíte priestor za dverami, takže môžete vstúpiť. Zlikvidujte všetkých nepriateľov na prízemí, aj na poschodí a zabezpečte budovu. V jednej miestnosti je inak klavír, na ktorom si môžete zahrať (klávesou F).

 • Obsaď dom s výhľadom na rázcestie na ceste (D).
 • Preber kontrolu nad budovou pokrytou reklamami na hlavnej križovatke (E).
 • Vyčisti stodolu od nepriateľskej pechoty (B).
 • Zabezpeč poštový úrad na severnom konci mesta (C).
Z veliteľstva vyjdite na dvor a prebehnite do budovy pred vami. Nepriateľov by tu nemalo byť príliš veľa, ak však máte problémy, pomôžte si dymovým granátom. Vyčistite aj túto budovu a zabezpečte ju. Vráťte sa na ulicu medzi touto budovou a veliteľstvom a prejdite do budovy vedľa, ktorá je ďalším bodom na obsadenie. Nemci sa stále objavujú aj v oblastiach, ktoré ste už zabezpečili, no nie až v takom množstve, ako predtým, takže na tejto ulici už máte relatívne pokoj a málo vojakov, takže zabrať túto susednú budovu by nemal byť problém. Tak ako v ostatných budovách, aj tu zlikvidujte nepriateľov na prízemí a na poschodí. Z tejto budovy sa presuňte na ulicu napravo a dierou v múre prejdite k stodole. Dvor pred ňou je obkolesený múrom, takže ste pred okolím viac-menej krytý, takže sa sústreďte len na nepriateľov v stodole. Keď ju zabezpečíte, tak sa už len presuňte k budove vedľa stodoly. Je to pošta, ktorá je vaším posledným cieľom pri dobytí mesta. Nechoďte tam po ulici, pretože je dobre krytá, ale prejdite cez stodolu za poštu. Obíďte si ju a takto sa dostanete bezpečne až k nej. Zboku vyčistite priedomie a potom systematicky zlikvidujte všetkých nepriateľov v budove.

 • Presuň sa s jednotkou na križovatku.
 • Dostaň sa na strechu sila s vojakom Braeburnom a s vojakom McCloskeym.
 • Ostreľuj nepriateľské jednotky mínometov, kým dorazia vaše posily.
 • Pomôž posilám vyčistiť oblasť od všetkých zostávajúcich nepriateľov.
 • Dostav sa kvôli hláseniu za seržantom Randallom.
Keď ste obsadili mesto, tak sa presuňte na križovatku pri stodole. Dostanete nové rozkazy. Choďte na dvor pred stodolou a vylezte rebríkom na strechu sila. Tam si môžete zobrať sniperku, no ak máte stále springfieldku zo začiatku, tak použite, ktorú chcete. Sledujte radar, každá skupina mínometčíkov sa vám zobrazí na radare ako cieľ. To vám udá aspoň oblasť, ich presnú polohu už musíte nájsť v diaľke sami. Ak budete pridlho otáľať a nejaká skupina sa dosť rozostrieľa, tak vás po chvíli trafia mínou, čo znamená koniec, takže sa snažte ich čo najskôr likvidovať. Za pár minút dorazia posily a tým končí pochod mínometčíkov. Čo sa týka vašej pomoci posilám, nemusíte spraviť nič, oni si poradia. Potom len zlezte dole a zájdite za vašimi, ktorí sa už zhromaždili pri seržantovi Randallovi.
B. Hill 400


1. Bergstein
 • Eliminuj nepriateľský odpor v budovách.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na ceste.
Vašou úlohou je pobiť nepriateľov, ktorí obsadili niektoré obytné domy. Celkom jednoduché. Buď likvidujte puškou Nemcov cez okná, alebo samopalom vnútri. Vbehnite do neďalekého domu a samopalom pobite nepriateľov. Prejdite z neho na ulicu a dobehnite do druhého domu, ktorý rovnako vyčistite. Bežte do tretej budovy, ktorá je prázdna. V nej sa usadíte s vašimi, aby ste mohli vybehnúť do domu oproti, z ktorého po vás pália. Vybehnite na poschodie a tam sa chopte guľometu, ktorým to trochu prečistite. Keď pobijete väčšinu nepriateľov, tak zbehnite dole a nabehnite do domu oproti, ktorý zabezpečte. Z neho sa prestrieľajte už len do susedného domu, v ktorom pobite nepriateľov a úloha je hotová. Potom vybehnite na cestu pri tomto dome za seržantom.

 • Prevezmi nemecké stanovisko na východe.
Prebehnite cez dvor na východe. Obrannú líniu Nemcov môžete obísť zboku a dostať sa tak za ich krytie, alebo ich postrieľať z diaľky. Prejdite do domu za dvorom, v ktorom tiež pobite zopár nepriateľov. Vybehnite z budovy na druhej strane a skoste samopalom nepriateľov, ktorí vybehnú zľava. Potom hoďte pred budovu obďaleč, z ktorej po vás pália, dymový granát a keď stúpne dym, prebehnite k nej. Hoďte na poschodie granát a vybehnite dnu to dočistiť samopalom.

 • Eliminuj nepriateľský mínomet.
 • Vyčisti dom od nepriateľského odporu.
 • Znič Panzerwerfer.
 • Preber kontrolu nad kostolom.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na ceste.
Vybehnite von z budovy a choďte za Randallom, ktorý vykopne dvere na susednej budove. Prejdite s ním ňou a bežte do budovy oproti, ktorú vyčistite od nepriateľov. Vyjdite z nej von na druhú stranu a bežte cestou vpred, popri nepreskočiteľnej ohrade. Na konci cesty je pred domom guľometné hniezdo, tak buď trafte guľometčíka puškou, alebo si pomôžte granátom. Za ním sa zhromaždite pri budove, za ktorou pobite pár nepriateľov. Keď budete všetci, choďte k bráne za ňou, vaši rozhodnú vyčistiť budovu, tak vykopnú dvere. Keď vybuchnú granáty, ktoré tam vhodia, vbehnite dnu a pomôžte vašim vyčistiť budovu. Vybehnite na poschodie a z okna uvidíte za cestou nepriateľov, tak ich ostreľujte, aby ste si to trochu prečistili. Zbehnite dole a vaši vyrazia dvere, tak vybehnite von a dorazte zvyšok odporu pred kostolom. Taktiež na rozkaz umiestnite výbušninu na pancierové vozidlo, ktoré je tu odparkované. Potom máte ešte ovládnuť kostol, pri ktorom práve ste. Nie je v ňom veľa nepriateľov, tak si tam nabehnite a pobite ich. Napokon len vybehnite na cestu za kostol za Randallom.2. "Rangers Lead the Way"
 • Prenikni do štyroch bunkrov na Hill 400 a vyčisti ich.
Chvíľu po začiatku levelu bežte s ostanými do kopca. Nebežte priamo, ale snažte sa kľučkovať, aby ste sa aspoň mierne vyhli streľba. Bežte mierne naľavo, kde sa schovajte do krátera za padnutým stromom. Keď stúpne dym z dymového granátu, ktorý tam hodia vaši, bežte hore a z ľavej strany dobehnite k bunkru. Umiestnite nálož na jeho dvere a keď vybuchne, zabite osadenstvo bunkra. Kúsok ďalej sú ďalšie dvere, ktoré môžete odpáliť náložou, no za nimi je len nejaké vybavenie, ak oň máte záujem. Inak vybehnite na kopec a pokračujte k vašim. Odtiaľ sa prebojujte dlhším úsekom. Prvá skupina nepriateľov je kúsok od vás. Vyčistite tú oblasť a guľometom na konci môžete trochu preriediť nepriateľov pod kopcom. Potom sa tam presuňte a dočistite to sami. Presuňte sa k nákladiaku a počkajte si, kým vaši hodia dymové granáty. Keď dym zahalí bunker, vybehnite k nemu, umiestnite nálože na dvere a keď ich odpáli, tak vbehnite dnu a vyčistite aj druhý bunker. Od neho postupujte ďalej napravo, pomedzi ostnatý drôt a mínové pole. Pobite menšiu skupinu nepriateľov, rýchlo vyraďte guľometčíka a postupujte k tretiemu bunkru. Prichádzate k nemu zboku, takže netreba čakať na dym, ani sa ťažko prebojovávať. Zbavte sa len dotieravých nepriateľov vo vašom okolí, zájdite k vchodu do bunkra a odpáľte ho výbušninou. Vstúpte dnu a pobite všetkých nepriateľov v bunkri. Vyjdite von a prebojujte sa mierne na západ, napriek tomu, že bunker je na kopci, nad vami je mínové pole. Obďaleč využite bloky a kamene na krytie a prebojujte sa nahor, na vrch kopca. Je to dosť náročný úsek, môžete si pomôcť dymovým granátom. Nesnažte sa byť prirýchly a vždy sa zbavte aspoň pár nepriateľov, než postúpite ďalej. Takto sa prepracujte až hore, k poslednému bunkru. Odpáľte prvé dvere, vbehnite dnu, zbavte sa vojakov a odpáľte výbušninou aj druhé dvere, za ktorými zlikvidujte posledných nepriateľov v bunkri.

 • Eliminuj dve skupiny mínometčíkov na kopci.
 • Eliminuj obrnené vozidlo Panzerwerfer.
 • Zabezpeč vrchol kopca Hill 400.
Po zabezpečení tohto bunkra vybehnite von. Za ním je odparkované obrnené vozidlo, na ktoré umiestnite výbušninu a stiahnite sa pred výbuchom. Vrch kopca je váš, takže pohoda. Naľavo, aj napravo sú mierne pod vami malé skupinky Nemcov pri mínometoch. Obe ich zlikvidujte. Takto zhora máte na nich dobrý výhľad, takže aj granáty, aj zbrane majú dobrú účinnosť. Potom sa vráťte naspäť k bunkru a likvidujte posledné zvyšky nepriateľov a zabezpečte vrch kopca.3. The Battle for Hill 400
 • Udrž Hill 400 kým nedorazia posily.
 • Ostreľuj mínomety poniže kopca.
 • Kryte sa pred streľbou delostrelectva.
 • Zastav Nemcov, než dosiahnu a napadnú bunker.
 • Zlikviduj všetkých zvyšných nepriateľov na kopci.
Musíte udržať svoju pozíciu. Pomerne náročná misia. Najprv treba likvidovať mínomety. Vždy sa vám na radare zobrazí cieľ, odkiaľ prichádza paľba. Presúvajte sa so samopalom v rukách, pretože sa k vám môžu dostať nejakí nepriatelia, tak ich likvidujte. Keď dorazíte k ostnatému drôtu, tak sledujte najprv voľným pohľadom, odkiaľ prichádza streľba, keď ju lokalizujete, prehoďte si ostreľovačku, zamierte a zabite obsluhu mínometu. Takto sa presúvajte, kým úloha nebude splnená. Vráťte sa k bunkru a likvidujte niekoľko skupín nepriateľov. Potom sa pred bunkrom presuňte do dreveného krytu s guľometom a počkajte si, kým neskončí nepriateľská, delostrelecká paľba. Potom sa musíte brániť pred prílivom nepriateľov. Zostaňte v kryte a likvidujte ich guľometom. Občas sa stiahnite pred granátom, ale inak zostaňte na tejto pozícii. Po chvíli vám zahlásia, že zo západu prichádzajú obrnené vozidlá. Bežte zákopom na západ (nie priamo, ťažko by ste sa prestrieľavali čelne) a dorazíte za dve obrnené vozidlá. Trochu zariskujte, vybehnite a na obe umiestnite výbušniny. Stiahnite sa ku krytom a likvidujte nepriateľov, kým vám neohlásia príchod ďalšieho vozidla zo západu. Tak sa rovnako, ako predtým, presuňte zákopom na západ k dvom zničeným vozidlám a umiestnite výbušninu aj na toto prichádzajúce. Stiahnite sa potom opäť do krytu, aby ste sa vyhli delostreleckej paľbe. Máte päť minút, kým dorazia posily. Po skončení paľby sa vráťte k bunkru a likvidujte prichádzajúcich Nemcov. Máte v okolí dosť guľometov zameraných na rôzne strany, tak si nimi pomáhajte. Taktiež sa pripravte, zo severu príde tank. Rozbehnite sa k nemu a umiestnite naň výbušninu. Likvidujte nepriateľov a objaví sa ďalší tank. Buďte krytý a keď sa priblíži, vybehnite a umiestnite výbušninu aj naň. Potom už len likvidujte nepriateľov a snažte sa prežiť, kým neuplynie čas. Keď uplynie, dorazí letecká podpora a nepriatelia sa dajú na ústup. Zlikvidujte tých, ktorí neustúpia, alebo ktorí neustúpia dosť rýchlo a vychutnajte si to, že ste kopec ubránili.
C. Crossing the Rhine


1. The Crossing Point
 • Zlikviduj päť posádok delostrelectva.
Cestou k brehu likvidujte guľometom nepriateľov v diaľke, no veľa toho nespravíte. Chvíľu po pristátí vám povedia, že ďalej sa nedá a že tu ste dosť na odstrel, tak rýchlo vybehnite von, než váš stroj zasiahnu. Nájdite si na pláži nejaké miesto na krytie a hoďte vpred dymový granát. Keď stúpne dym, tak bežte vpred, hore k delu. Hore ešte prípadne hoďte posádke trieštivý granát. Potom pobite vojakov pri dele. Vstúpte do budovy a prejdite ňou. Za ňou vidíte obďaleč druhé delo. Vbehnite do budovy naľavo a z nej za pomoci krytia pri oknách postrieľajte vojakov na dvore pri dele. Vráťte sa pred túto budovu a prebojujte sa ulicou vpred. Na rohu môžete vbehnúť do budovy naľavo a oknami vyskočiť za rohom, čím sa dostanete za chrbát vojakom pri tejto budove, ak ste ich už nepobili z diaľky. Za ostnatým drôtom je tretie delo. Nedostanete sa k nemu, ale môžete pri ňom pobiť nepriateľov. Pokračujte na koniec ulice a tam sa vám dá zahnúť doprava a na cestu, ktorou sa dostanete priamo k tretiemu delu. Keď ho zabezpečíte, prejdite dierou v stene do budovy a na ulicu za ňou. Prebojujte sa ulicou na koniec. Tam preskočte dierou v múre na cintorín a prebojujte sa ním k štvrtému delu, ktoré zabezpečte. Prebojujte sa na koniec tejto ulice a prejdite naľavo, popred kostol na ďalšiu ulicu. Tu majú guľomet na krabiciach, takže sa snažte zložiť guľometčíka a než dobehne ďalší, vbehnite do budovy naľavo. Vyčistite ju a z nej môžete likvidovať aj ďalších nepriateľov na ulici. Vráťte sa na ulicu a choďte do budovy napravo. Prejdite ňou na námestie a na ňom pobite nepriateľských vojakov a odstavte aj posledné, piate delo.

 • Znič dva tanky typu Tiger.
 • Zabezpeč mesto Wallendar.
 • Dostav sa na zhromaždište.
Keď viac - menej zabezpečíte námestie, ale presuniete sa k delu, dorazia tanky. Prvý príde sprava a zničí delo, takže naň zabudnite. Musíte na ne umiestniť už klasicky výbušniny. S tankami dorazia aj posily. Niekam sa ukryte, aby vás neskosila prvá dávka z tanku a od vojakov a keď tank zahne, vybehnite k nemu a umiestnite naň výbušninu. Bežte na opačnú stranu námestie, za druhým tankom. Samopalom likvidujte nepriateľov, ktorí na vás vybiehajú, prípadne si pomôžte dymovým granátom. Dobehnite k nemu a umiestnite naň výbušninu. Stiahnite sa do budovy, z ktorej ste na námestie vyšli, aby ste získali trochu prehľadu a krytia. Tanky nemusíte zničiť hneď, ako sa objavia, ale mne sa to tak zdalo lepšie. Preto je dobré sa potom trochu stiahnuť, nabrať dych a znova vyraziť zlikvidovať zvyšných nepriateľov na námestí. Keď všetkých pobijete, vráťte sa tak, ako ste prišli, až na cintorín, kde si už len vypočujte gratuláciu od plukovníka a chválu od seržanta Randalla.
Žádné komentáře
 
©2008 by Filipovsvet